Magyar

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-65548/2013.

A Faktum Bútor Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65-68. §-ai rendelkeznek az adatvédelmi nyilvántartásról.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Faktum Bútor Kft.-vel történő a kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a célzottabb kiszolgálás és direkt marketing célú megkeresés.

Adatfeldolgozás
A Faktum Bútor Kft. a regisztrálás és hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat kizárólag saját reklámcélokra használja fel, harmadik félnek nem adja át. Adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó nem kéri az adatainak a törlését. A törlés fő feltétele, hogy a regisztrált e-mail címről történjen meg a törlés kezdeményezése! Törlés elindítása a következő e-mail címen lehetséges: faktum@faktumbutor.hu
Az adatkezeléshez történő hozzájárulást felhasználóink a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatják.

Érintett hozzájárulása
A hírlevél feliratkozással, a regisztrációval a vásárló hozzájárul az adatok törvényes kezeléséhez.
Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a www.faktumbutor.hu weboldalt üzemeltető Faktum Bútor Kft., mint Adatkezelő a jelen weboldal látogatása, vagy az Adatkezelővel történő telefonbeszélgetések során megadandó, továbbá a termékek átvételekor átadandó személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok áruháznál történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.)
Hírlevélre történő feliratkozással, a piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezeléshez hozzájárultam, elfogadom, hogy annak során az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet küldjön.

Adatkezelő felelősség vállalása
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.
A Faktum Bútor Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.